Rok 1989

Poświęcenie kościoła, utworzenie parafii

Ks. bp.Ryszard Karpiński podczas poświecenia kościoła

15 maja na uroczystość odpustową przybywa do nas ks. bp Ryszard Karpiński. Ks. bp poświęca kościół który na mocy dekretu ks. bpa Bolesława Pylaka staje się siedzibą nowej parafii. Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Ks. bp Bolesław Pylak przydziela parafii proboszcza. Zostaje nim ks. Wojciech Hałys.

Ks. biskup Ryszard Karpiński i ks. Tadeusz Józefczak w czasie uroczystości poświecenia kościoła

Nowy proboszcz ks. Wojciech Hałys

W jedną z czerwcowych niedziel mieszkańcy żegnają dotychczasowego opiekuna i budowniczego kościoła ks. Tadeusza Józefczaka. W nastepną niedzielę ks. dziekan Andrzej Tokarzewski przedstawia mieszkańcom nowego proboszcza ks. Wojciecha Hałysa.

Prace wykończeniowe przy plebanii

Okres wakacyjny zostaje poświęcony na wykończnie plebanii. Zostaje ułożony i pomalowany parkiet, pomalowane ściany i okna. Po wakacjach proboszcz może się wprowadzić do nowego budynku.

Początki pracy nowego proboszcza

Przybycie nowego proboszcza i utworzenie parafii korzystnie wpływa na mieszkańców. Nawet ci którzy do tej pory stali z boku i tylko przyglądali się na poczynania pozostałych, zaczęli udzielać się fizycznie i materialnie w pracach narzecz kościoła. Ks. Hałys uczy religii w Szkole Podstawowej w Tarle i Górce Lubartowskiej oraz obsługuje tamtejszą kaplicę która także należy do Parafii Tarło. Zakłada też chur kościelny w skład którego wchodzą dziewczęta ze Szkoły Podstawowej.

W tym też roku udaje się wyłożyć boazerią ściany sufitu świątynii, oraz wydzielić działkę na cmentarz. W grudniu cmentarz poswiecił ks. dz. Andrzej Tokarzewski.

Rok 1988

Prace przy wykończeniu kościoła posuwają się do przodu. Wiosną wykonano lastrykową posadzkę i pomalowano ściany. Wierni przgotowują sie do uroczystości odpustowych na które został zaproszony ks. prałat Mieczysław Bochyński. Podczas przygotowań na placu kościelnym postawiono drewniany krzyż.

Kościół w czasie uroczystości odpustowych w roku 1988

Kościół w czasie uroczystości odpustowych w roku 1988

W drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego, uroczystośc NMP Matki Kościoła – patronki naszej świątynii, gościł u nas ks. prałat Bochyński. Ksiądz prałat wygłosł homilię oraz poświęcił krzyż na placu kościelnym.

Pani Lipaska wraz z Panem Kosikiem witają ks. prałata Mieczysława Bochyńskiego Ksiądz prałat Bochyński podczas wygłaszania homilii
Pani Eugenia Lipska wraz z Panem Kazimierzem Kosikiem witają ks. prałata Mieczysława Bochyńskiego
Ksiądz prałat Bochyński podczas wygłaszania homilii
PUroczystość odpustowa w roku 1988
Uroczystość odpustowa w roku 1988. Od lewej stoją: ks. Stanisław Demidowicz – proboszcz parafii w Brzeźnicy Bychawskiej, ks. prałat Mieczysław Bochyński – wikariusz generalny Biskupa Ordynariusza Lubelskiego, ks. Tadeusz Józefczak – opiekun naszego kościoła, ks. Andrzej Tokarzewski – proboszcz parafii św. Anny w Lubartowie

Do końca roku wykonano obudowę balustrady na chórze, a także poczęto starania o wydzielenie działki przeznaczonej na cmentarz.

Rok 1987

Mieszkańcy zbieraja fundusze na wykończenie kościoła. Panowie Jan Serwin i Mieczysław Danił społecznie wykonują instalacje elektryczne w kościele i budynku parafialnym. W kościele i plebanii wykonywane są tynki

Podczas gdy trwają prace wykończniowe nad przygotowaniem budynku sakralnego do poświęcenia Lubelszczyznę odwiedza Ojciec Święty Jan Paweł II

Ojciec Święty Jan Paweł II w Lublinie

Ojciec Święty Jan Paweł II w Lublinie

W drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego (odpust) kościół zostaje poświęcony przez księdza kanonika ………….. z Michowa. Od uroczystości poświęcenia ks. rektor Tadeusz Józefczak odprawia Msze św. w nowym kościele.

Ks. Tadeusz Józefczak podczas Mszy św. w nowym kościele

Ks. Tadeusz Józefczak podczas Mszy św. w nowym kościele

Rok 1986

W Wielkim Tygodniu tak jak i w poprzedmin roku wszystkie nabożeństwa związane z męką i zmartchwywstaniem Pana Jezusa odbyły się w kaplicy.

Wczesną wiosną po otrzymaniu planu budowlanego świątynii, który wykonali inżynierowie Bielecki i Pietrzak z Lublina prace przy budowie ruszają dalej.

11 maja dziaci klas drugich przystapiły do Pierwszej Komunii Świętej. Tydzień póżniej na święto Zesłania Ducha Świetego (odpust) do Tarła przybywa Biskup Ordynariusz Lubelski Bolesław Pylak. Ks biskup udzialił Sakramentu Bierzmowania klasom VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz wmurował kamień węgileny pod nowy kościół. Uroczystość odpustowa odbyła się w ścianach powstającego kościoła które wznosiły się już na wysokość 7 m.

Ks. bp. Bolesław Pylak podczas poswięcenia murów wzrastającej świątynii Wmurowanie kamienia węgielnego

Ks. biskup Bolesław Pylak podczs poświęcenia murów wzrastającej świątynii

Wmurowanie kamienia węgielnego

Prace przy budowie posuwają się bardzo szybko. Do końca roku wzniesiono ściany i przykryto je blasznym dachem.

Po świętach Bożego Narodzenia ks. Tadeusz Józefczak składa wizytę pasterską każdej rodzinie. Po wizycie księdza do prac i finansowania budowy włączają się rodziny które dotąd były obojętne na poczynania pozostałych.

Rok 1985

Pierwsze Święta Wielkanocne

Na początku stycznia ks. Tadeusz Józefczak odbył wizytę pasterską podczas której zaproponował mieszkańcom prowadzenie uroczystości wielkanocnych w naszej kaplicy. Mieszkańcy Wsi i Kolonii Tarło starają sie podołać temu zadaniu i przygotowuje akcesoria niezbędne do tej uroczystości. Samodzielnie wykonanao dwie chorągwie, sztandary i poduszki do orszaku procesyjnego. Projekty chorągwi, sztandarów i poduszek przygotowała Pani Józefa Tkaczyk, a wykonały je Panie Kamińska, Szymankiewicz i Olszta. Pani Lucyna Jaksim wraz z Panem Janem Serwinem zakupili i przywieźli figurki Jezusa zamrtchwywstałego i Jezusa leżącego w grobie.

W Wielkim Tygodniu został wykonany grób Pański i odbyły się wszystkie uroczystości kościelne. Przygotowaniem grobu zajęła się Pani Józefa Tkaczyk przy współudziale Pań J. Serwin i K. Gdula. W Niedzielę Wielkanocną po raz pierwszy wyruszyła uroczysta procesja rezurekcyjna wokół kaplicy.

Pierwsze prace przy budowie nowego kościoła

Materiały budowlane na kościół są zakupione a ludzie gotowi do pracy. Z nastaniem pierwszych ciepłych dni wykonano i zalano fundamenty pod nowy kościół. Dalsze prace budowlane nie mogły się jednak toczyć ze względu na to że projekt budowlany świątynii był dopiero przygotowywany. Część mieszkańców z przymróżeniem oka przygląda się pozostałym nie wierząc że inicjatywa się powiedzie.

Rok 1984

Na początku marca zmienia się Rada Kościelna. Wśród mieszkańców rodzi się myśl budowy kościołą i utworzenia samodzielnej parafii. Mieszkańcy znowu dzielą się na dwa obozy. Jedni z Panem Janem Kobyłką popierają pomysł budowy kościoła. Drudzy z Panem Władysławem Przystupą są przeciwni. Z listą i podpisami osób popierających budowę kościoła udaje się delegacja do biskupa.

Sprawą budowy Kościoła w Tarle zajmuje się ks. prałat dr Mieczysław Bochyński, wikariusz generalny Biskupa Ordynariusza Lubelskiego. Początkowo ksiądz prałat nie może znaleźć księdza który pokierował by budową kościoła. Pod koniec sierpnia na Mszę św. ksiądz prałat Bochyński przyjeżdża z księdzem Tadeuszem Józefczakiem, który ma zająć się budową. Ksiądz Tadeusz Józefczak zamieszkał w Niedźwiadzie przy kościele, w salce katechetycznej. Od września ks. Józefczak obsługuje naszą kaplicę i kaplicę w Niedźwiadzie oraz uczy dzieci religii. Na religię uczęszczją już dzieci z klas przedszkolnych.

Zbierane są pieniądze na materiały budowlane. Część mieszkańców niechętnych budowie kościoła stroni od płacenia składek. Do końca roku zgromadzono dużo materiałów i przygotowano wapno.

Rok 1983

Początek roku to tradycyjny okres składania wizyt pasterskich. Opiekun kaplicy ks. Staniak tak jak rok wcześniej obszedł z wizyta wszystkie domostwa.

Pani Lucyna Woźniak ufundowała obraz do ołtarza. Obraz został poświęcony i ustawiony w ołtarzu.

Wczesna wiosną mieszkańcy pod przewodnictwem sołtysa Kazimierza Tkaczyka utwardzili żużlem drogę od szosy ostrowskiej do kaplicy.

W maju odbyła się Pierwsza Komunia Święta klas drugich.

5-go maja parafię Lubartów nawiedziła kopia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Nawiedzenie

Pamiątkowa fotografia z uroczystości nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Komitet we współpracy z ks. Kazimierzem Staniakiem obrał patronkę kaplicy. Kaplica została pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

W drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego odbył się pierwszy odpust. W uroczystości wzięli udział księża z sąsiednich parafii.

Rok 1982

Ks. Kazimierz Staniak nadal jest opiekunem naszej kaplicy. Obsługuje również nowo powstałą kaplicę w sąsiedniej miejscowości Niedźwiada. W pierwszych dniach roku odbył wizytę pasterską po domach i przygotowuje dzieci klas drugich do Pierwszej Komunii Świętej.

W maju odbyła się pierwsza Pierwsza Komunia Święta w naszej kaplicy. Na uroczystość przyjechał były długoletni proboszcz parafii św. Anny w Lubartowie – obecnie emeryt, ks. inf. Walenty Ligaj. Na pamiątkę komunii jako dar do kaplicy rodzice dzieci zakupili ogromny wazon na kwiaty, chodniki, dywany i obrus na ołtarz.

Powitanie ks. Tadeusza Staniaka

Ks. inf. Walenty Ligaj udziela Pierwszej Komunii Świętej

 

Powitanie ks. Tadeusza Staniaka

Okolicznościowe wierszyki w wykonaniu dzieci pierwszokomunijnych

 

Proboszcz ks. A. Tokarzewski chce utworzyć nawą parafię w Niedźwiadzie do której należała by także kaplica w Tarle. Część mieszkańców na czele z Panem Przystupą popiera propozycję ks. Tokarzewskiego. Większość jednak chce aby Tarło pozostało przy parafii św. Anny w Lubartowie. Wysyłają oni delegację do biskupa z prośbą o pozostawienie Tarła przy parafii Lubartów. Biskup przychyla się do prośby i Tarło nadal przynależy do lubartowskiej parafii. Wśród komitetu budowy kaplicy i mieszkańców następuje rozłam na tych którzy chcą pozostać przy starej parafii i tych którzy chcą przejść do parafii Niedźwiada.

Pomimo konfliktu nadal zbierane są składki na ogrodzenie placu. Ogrodzenie zostało ukończone. Dodatkowo wokół kaplicy wylano betonowy chodnik.

Rok 1981

Na początku roku wybiera się komitet budowy kaplicy w składzie: Kobyłka Jan, Łukaszek Lucjan, Dzięcioł Józef, Wójcik Zdzisław, Wysok Franciszek, Wysok Stanisław, Serwin Stefan, Mazur Jan, Dzido Hieronim i Przystupa Władysław.

Pani Woźniak Lucyna ofiarowała drzewo na ołtarz i wspólnie z Janem Kobyłką i Władysławem Przystupą zamówili ołtarz. Ołtarz został wykonany i zamontowany. Na placu otaczającym kaplicę zasadzono drzewa i zaczęto robić ogrodzenie.

Do parafii św. Anny przybył nowy proboszcz ks. Andrzej Tokarzewski.

W dniu wniebowstąpienia pańskiego 28 maja umiera Stefan Kardynał Wyszyński. W niedzielę 31 maja cały kraj i Polacy w świecie pożegnali prymasa polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Ś.P. Ksiądz Kardynał były biskup lubelski zakończył ziemskie posługiwanie kościołowi i narodowi polskiemu w 80 roku życia, po 57 latach kapłaństwa, 37 latach biskupstwa, 39 latach prymasostwa. Był duszpastarzem na miarę naszych czasów. Dowodem jego jest choćby takie jego stwierdzenie w jednym z przemówień:

„Dla obrony wiary kościół poświęca nawet wolność,
ale dla zachowania wolności nie poświęca nigdy wiary”

W okresie wakacji szkolnych mieszkańcy dobudowali przy kaplicy salę katehetyczną w której będą prowadzone lekcje religii. Od nowego roku szkolnego 1981/1982 lekcje religii prowadzi ks. Kazimierz Staniak.

Kaplica w roku 1981
Kaplica w roku 1981 z dobudowaną salą katehetyczną

 

5 listopada proboszcz parafii św. Anny z Lubartowa ks. Andrzej Tokarzewski na mszy świętej przydzielił nam opiekuna kaplicy ks. Kazimierza Staniaka. Dzieci z kwiatami powitały w imieniu całej społeczności ks. Kazimierza Staniaka. W tym też roku do kaplicy zostało zakupione tabernakulum i dywan.

Powitanie ks. Tadeusza Staniaka
Powitanie ks. Tadeusza Staniaka przez dzieci 

 

Powitanie ks. Tadeusza Staniaka
Pan Władysław Przystupa wita nowego opiekuna kaplicy

Rok 1980

Budowa kaplicy

Sprawą budowy kaplicy w miejscowości Kolonia Tarło już od dawna interesowała się grupa ludzi. Gromadzili oni materiały budowlane i potajemnie przygotowywali się do budowy. Pani Teresa Budzyńska jedna z inicjatorek budowy wyrobiła pozwolenie na budowę suszarni na swojej posiadłości. W kwietniu 1980 roku zostały zalane fundamenty pod suszarnię a właściwie kaplicę. Dwa tygodnie później praca przy budowie kaplicy ruszyła pełną parą. Ze zgromadzonych materiałów w ciagu trzech dni została wybudowana i przykryta kaplica. Całą pracą kierował Pan Jan Kobyłka, który był głównym inicjatorem budowy.

Represje władz

Radość trwała krótko, bo o powstaniu nowego obiektu bardzo szybko dowiedziały się władze wojewódzkie. Do Urzędu Gminy przyjechał przedstawiciel władz wojewódzkich i wspólnie z naczelnikiem Witoldem Danilukiem prowadzili śledztwo. Nad mieszkańcami Koloni i wsi Tarło zawisły „czarne chmury”. Panowie Jan Kobyłka, Jan Budzyński, Jan Pyła, Kazimierz Tkaczyk – sołtys Kolonii Tarło oraz Pani Teresa Budzyńska otrzymali wezwania do stawienia się w Urzędzie Gminy w celu złożenia zeznań mających wskazać organizatora budowy. Podczas przesłuchań wezwani jednomyślnie odpowiadali że „pomysł był wszystkich i wszyscy przysłużyli się powstaniu tego obiektu”. Władze zabroniły dalszej pracy przy budowie a nowo powstały obiekt chciały przekazać jakiejś instytucji. Jednak ani Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ani Koło Gospodyń Wiejskich, ani też Szkoła Podstawowa nie chciały przyjąć ich propozycji.

Dalsze prace budowlane

Pomimo zakazu mieszkańcy dalej pracowali przy wykończeniu kaplicy. Wykonano instalację elektryczną posadzkę, tynki wewnątrz i na zewnątrz oraz pomalowano cały budynek. Ze względu na sytuację polityczną – strajki robotników – władze wojewódzkie zaprzestały dalszego prowadzenia śledstwa. Lokalni przedstawiciele władzy – Naczelnik Gminy – w dalszym ciągu jednak mścili się na inicjatorach budowy, a w szczególności na sołtysie który w szczególności ich zdaniem powinien być „poprawny politycznie”.

Pierwsza Msza św.

W czerwcową niedzielę na uroczystość poświęcenia pól przyjechał z Lubartowa ks. Jan Świć. Podczas uroczystości ksiądz poświęcił kaplicę i odprawiła pierwszą Mszę św. Na Mszę bardzo licznie przybyli mieszkańcy wsi i Kolonii Tarło. Na zakończenie ks. Świć podziękował mieszkańcom za pracę przy budowie kaplicy. Wśród obserwujących byli też przedstawiciele władz. Ujżawszy jednak zainteresowanie mieszkańców i poparcie dla budowniczych zaprzestali dalszych represji. Od tej pory proboszcz parafii Św. Anny w Lubartowie ks. kan. Eugeniusz Sośler w każdą niedzielę wysyłał księży do odprawiania Mszy św.