W dniu 8 października 2021 r. w sali OSP Zabiele Kolonia odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Niedźwiadzie.