Koło Gospodyń Wiejskich „Górczanki” z Górki Lubartowskiej na XII Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu 10 – 11 września 2022r.